Croeso

Mae Clwb Rhedeg Aberteifi, a ffurfiwyd yn Hydref 1994, yn grŵp cyfeillgar, cymdeithasol ar gyfer rhedwyr o bob gallu. Rydym yn cyfarfod am 6:30yp bob nos Fercher yng Nghlwb Rygbi Aberteifi gyda’r bwriad o redeg rhwng 6 a 7 milltir, ac am 6:30yp bob nos Wener yng Nghlwb Rygbi Aberteifi Aberteifi gyda’r bwriad o redeg rhwng 3 a 4 milltir. Rydym hefyd yn rhedeg ras ‘handicap’ cyflymach (tempo) unwaith y mis.

Rydym hefyd yn trefnu nifer o rasys rhedeg drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys rasys 5k Poppit Sands sy'n cael eu mynychu'n dda a gynhelir yn ystod Gorffennaf ac Awst.

Welcome

Founded in 1994, Cardigan Running Club is a friendly, social group for runners of all abilities. We meet weekly on Wednesdays from 6:30pm at Cardigan Rugby Club where we aim to run between 6 and 7 miles, and Fridays from 6:30pm at Cardigan Rugby Club where we aim to run between 3 and 4 miles. We also run a quicker handicap style (tempo) run once a month.

We also organise a number of running races throughout the year, including the well attended Poppit Sands 5k races which are held during July and August.

Sesiynau Clwb

Mae'r pob sesiynau' yn dechrau ac yn gorffen yng Nghlwb Rygbi Aberteifi, lle mae'r rhedwyr yn cwrdd am 6:30 i ddechrau am 6:45. Yn ystod misoedd y Gaeaf, argymhellir bod rhedwyr yn gwisgo dillad llachar ac i ddod â thortsh.

Dydd Mercher - Sesiwn gymysg: 6-7 milltir (seibiannau wedi'u hamerlennu pan fyddwn yn rhedeg).

Dydd Gwener - Sesiwn cymdeithasol: 3-5 milltir yn addas ar gyfer gallu cymysg

Club Sessions

All sessions start and end at Cardigan Rugby Club, where runners meet at 6:30 for a 6:45 start. During the Winter months, runners are recommended to wear bright/high-vis clothing and to bring a torch/head torch.

Wednesday - Mixed session: 6-7 miles (breaks scheduled during the run).

Friday - Social run: 3-5 miles suitable for mixed ability